FHU Solidex - Mariusz Piątek
Cennik internet PDF Drukuj

 

Załącznik nr2 do Umowy Abonenckiej

 

CENNIK

 

umowa

 

prędkość / usługa

Czas nieokreślony

12 MIESIĘCY

24 MIESIECY

 

USŁUGA STANDARD

512kbit/s

 

 

35,-

 

30,-

 

25,-

 

USŁUGA PRO 1024 kbit/s

 

 

45,-

 

35,-

 

30,-

 

 

USŁUGA MAX 2048 kbit/s

 

 

65,-

 

45,-

 

40,-

 

MONTAŻ

 

 

 

250 ,-

 

35,-

 

0,-

 

Montaż sieci

w domu u klienta

wg zaleceń klienta

 

 

wg zaleceń

50zł/za godz.

 

wg zaleceń

50zł/za godz.

 

wg zaleceń

50zł/za godz.

 

 

Aktywacja

po zawieszeniu usługi

z winy lub na wniosek klienta

 

35,-

 

 

35,-

 

35,-

* kwoty podane w tabeli są kwotami brutto za 1 miesiąc

* montaż , zawiera montaż sprzętu tj koszty związane z instalacją okablowania do domu klienta , w domu u klienta do 1 komputera oraz podpięcie posiadanego sprzętu klienta do sieci FHU SOLIDEX .

*W przypadku , braku , lub posiadania przez klienta niesprawnego sprzętu, klient zakupi sprzęt na własny koszt w punkcie FHU SOLIDEX lub innym dowolnym , po uzgodnieniu z FHU SOLIDEX dokładnych jego parametrów.